Poznaj kandydatów Akcji Narodowej do sejmiku województwa łódzkiego

Okręg nr 1. (miasto Łódź)

Pozycja 1. Teresa Adamska

Absolwentka Kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od czterech pokoleń łodzianka. Wieloletni społecznik. Członek Zarządów stowarzyszeń: Kupców ul. Piotrkowskiej, Organizacji Kupieckich Ziemi Łódzkiej, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Obrońca własności polskich zasobów naturalnych, przeciwnik technik i technologii szkodliwych środowiskowo, groźnych dla życia ludzi i zwierząt, jak: zatłaczanie spalin pod ziemię, szczelinowania hydraulicznego, pozyskiwania energii z elektrowni jądrowych. Gorący zwolennik uruchomienia ogólnopolskiego programu pozyskiwania energii z geotermii w każdej gminie i w Łodzi.

Pozycja 2. Kamila Ciepiela

W trosce o godne życie każdego mieszkańca regionu.

Jestem łodzianką, katoliczką, profesorem uczelni, a prywatnie żoną i matką. Całe moje życie zawodowe i naukowe związane jest z Uniwersytetem Łódzkim. Zarówno w badaniach naukowych jak i w życiu prywatnym koncentruję się na potrzebach drugiego człowieka. Od wielu lat działam w organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie na Rzecz Godności Życia Ludzkiego” pomagając osobom z niepełnosprawnościami. Te doświadczenia pragnę przenieść i rozwinąć w działalności samorządowej. Moją maksymą życiową są słowa św. Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.

Pozycja 3. Marek Zbigniew Kaźmierczak, Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Królowej Jadwigi

dr inż. chemik, specjalność naukowa Technologia chemiczna i Ochrona środowiska. Żonaty, córka, wnuczki.
40 lat pracy na Politechnice Łódzkiej jako nauczyciel akademicki. Jest prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia
w Polsce” im. Świętej Królowej Jadwigi. Działa na rzecz wykorzystania polskich zasobów naturalnych, zwłaszcza wód geotermalnych i węgla kamiennego, a także na rzecz poszanowania wody i produkcji zdrowej żywności w Polsce.

Pozycja 4. Michał Matysiak

Mąż i tata dwójki cudownych urwisów: Janka i Adrianny. Z wykształcenia informatyk, lubię majsterkować i dłubać. Co da się uratować, chętnie daję temu dłuższe życie. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, to umiejętność pracy w zespole i zarządzania nim. Wspieram rolników w ich walce o normalność i indywidualność prowadzenia gospodarstw, bez narzucania przepisów wbrew zdrowemu rozsądkowi i naturze. Zdrowa polska żywność jest dla mnie podstawą suwerenności państwa na równi z dowolnością dysponowania gotówką i jej ochroną.

Pozycja 5. Elżbieta Flis

architekt, przedsiębiorca, mężatka, 2 synów

Postulaty wyborcze:

  • wspieranie Polskich przedsiębiorców
  • przywrócenie normalności w działaniu firm
  • uproszczenie przepisów prawa
  • 3% ujednolicony podatek zryczałtowany od przychodów dla
    wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.

Pozycja 6. Sylwester Rodak

Właściciel firmy działającej w branży remontowej.

Absolwent Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracował kilkanaście lat w instytucjach finansowych (bank, biuro maklerskie).

Posiada licencję maklera papierów wartościowych i agenta ubezpieczeniowego.

Zainteresowania – sport, historia, filozofia, teologia, etyka.

Pozycja 7. Krzysztof Madej

Okręg nr 2

Pozycja 1. Jadwiga Materska

Wieloletnia nauczycielka z doświadczeniem kierowania Zespołem Szkół. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i kilku studiów podyplomowych – w tym z zakresu ekonomii i zarządzania. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym, działając min., w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Pozycja 2. Arkadiusz Dobrowolski jest orędownikiem decentralizacji sieci energetycznej i utworzenia gminnych magazynów energii co przyczyni się do znaczącego poprawienia wydajności instalacji fotowoltaicznych.
Jego zdaniem zdecydowana poprawa jakości sieci przesyłowej oraz rozwój energetyki opartej na geotermii umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i znacząco obniży koszty energii. Można to uzyskać poprzez utworzenie i wsparcie lokalnych wspólnot energetycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi w której to w 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej.
Przeciwnik wprowadzania limitów dla płatności gotówkowych oraz podatku od aut spalinowych.

Pozycja 4. Malwina Olczak

Łodzianka z urodzenia, tytuł magistra inżyniera zdobyłam na Politechnice Łódzkiej, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, kierunek Zarządzanie i Technologie w języku francuskim. Swoją karierę zawodową zorientowaną na zarządzanie sprzedażą na rynki zagraniczne budowałam poza granicami naszego kraju. Pierwotnie we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii oraz w Arabii Saudyjskiej. Trzy lata temu wróciłam do Łodzi i obecnie w naszym województwie buduję przyszłość mojej rodziny. Prywatnie samodzielna i aktywna mama dwójki dzieci mająca zamiłowanie do literatury, tańca i podróży.
Wychowana w szacunku do tradycji, Polskę mam zawsze w sercu. Mieszkając za granicą miałam okazję obserwować jak dynamicznie rozwijają się kraje, które stawiają swoje interesy na pierwszym miejscu.

Okręg nr 3:

Pozycja 1. Adam Śmiech – historyk, publicysta „Myśli Polskiej”, działacz narodowy

Kandydat o sobie: „53 lata, mąż Ewy i ojciec dwóch córek. Pabianiczanin, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ i studiów podyplomowych z Informacji Naukowej, kustosz w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ. Od zawsze związany z ruchem narodowo-demokratycznym. Autor artykułów naukowych z historii Narodowej Demokracji, członek zespołu redakcyjnego i publicysta tygodnika „Myśl Polska”, komentator wydarzeń politycznych na kanałach You Tube „Myśli Polskiej” i „Chrobrego Szlaku”. Moje pasje, to historia, polityka międzynarodowa, podróże, muzyka rockowa etc.

W sejmiku wojewódzkim chciałbym zająć się przede wszystkim racjonalizacją wydatków na inwestycję i kulturę. Uważam też, że każdy poziom samorządu terytorialnego powinien być wolny od polityki i układów, gdyż samorząd ma działać na rzecz wszystkich mieszkańców bez względu na ich poglądy. W samorządzie powinna być faktycznie realizowana zasada pomocniczości, a ingerencja władzy centralnej sprowadzać się do minimum.

W trudnym czasie, w jakim przyszło nam żyć, bardzo istotnym jest, aby samorządowcy, a więc ludzie z natury rzeczy będący blisko swoich wyborców, podejmowali działania w kierunku i intencji uratowania pokoju, i niedopuszczenia do wciągnięcia Polski w wojnę toczoną na Ukrainie z Rosją przez USA i NATO. Pokój jest wartością nadrzędną. Dotyczy również naszego narodu, wśród którego podziały sięgają od szczytów władzy aż po rodzinny stół świąteczny.”

Pozycja 2. Juliusz Grzegorz Sumorok – urodzony 13.03.1955 w Łodzi, mieszka „od zawsze” w Kolumnie koło Łasku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek biologia specjalność ekologia i ekohydrologia. Ponadto studia na kierunku Filozofia i MBA. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami środowiska. wcześniej pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, właściciel firm prywatnych z zakresu ochrony środowiska. Koordynator i współautor projektu elektrowni na biomasę o mocy 5 MW. Polityk szczebla wojewódzkiego i centralnego w latach 2003 – 2009. Obecnie emeryt i własna działalność gospodarcza. Hobby wycieczki rowerowe, wyprawy kamperem, rolnictwo permakulturowe.

Pozycja 3. Marzena Zawodzińska

Absolwentka filologii polskiej UŁ i studiów podyplomowych – Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UŁ. Ukończyła kursy Studium Edukacji Narodowej, Akademii Umiejętności Społecznych oraz Studium Samorządowego – organizowane w Łodzi przez Instytut Edukacji Narodowej. Nigdy nie należała do żadnej partii politycznej. Pełniła funkcję pełnomocnika powiatowego Stowarzyszenia Rodzina Polska. Dwie kadencje była ławnikiem w Sądzie Rodzinnym w Pabianicach. W 2015 roku założyła Pabianicką Kooperatywę Spożywczą, której członkowie mają dostęp do zdrowej, ekologicznej żywności bezpośrednio od rolników. 12 lat pracowała jako polonistka w pabianickich szkołach. Była też stałym współpracownikiem dwóch lokalnych gazet: Nowego Życia Pabianic oraz pabianice.tv. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Polonistycznej UŁ. Obecnie jest starszym bibliotekarzem w BUŁ.

Pozycja 4. Justyna Anna Tomaszewska – lat 43, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, matka dwójki dzieci.

O sobie:
Moje doświadczenie zawodowe to praca związana z wdrażaniem, rozliczaniem środków unijnych. Byłam pracownikiem samorządowym obecnie jestem zatrudniona w , instytucji kultury. Poza pracą stale współpracuję z trzecim sektorem oraz przedsiębiorcami w obszarze pozyskiwania i rozliczania środków unijnych oraz prowadzenia zamówień publicznych.
Praca w interdyscyplinarnych zespołach przy wielu projektach wyposażyła mnie w umiejętność poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań.Chcę wykorzystać wiedzę i doświadczenie które zdobyłam w celu wzmacniania kluczowych branż regionu, wdrażania środków pieniężnych oraz rozwoju niezależności energetycznej. Jestem kandydatką popieraną przez partię Polska Jest Jedna.

Pozycja 5. Karolina Majchrzak-Hofman

żona jednego męża, mama syna, katoliczka, prowadzi własną działalność gospodarczą, przewodnicząca koła Pabianice Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce im św. Królowej Jadwigi, członek partii Polska Jest Jedna, przedstawiciel Ruchu Obrony Polaków

Pozycja 6. Ryszard Domański

Jestem ojcem samotnie wychowującym 3 dzieci. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Studiowałem na Universita Tor Vergata w Rzymie. Znam 5 języków obcych.
Jestem przedsiębiorcą i pochodzę z rodziny przedsiębiorców. Należę do partii Polska Jest Jedna.
Moi dziadkowie zesłani byli na roboty do niemiec, dziadek został zesłany na Syberię.

Okręg nr 4

Pozycja 1. Jakub Stępień

Młoda, energiczna osoba. Inżynier automatyki i robotyki, student studiów magisterskich na kierunku „Automatyka Przemysłowa” na Politechnice Wrocławskiej ze znajomością języków obcych

Pozycja 2. Aleksy Wyszkowski – ekonomista, działacz narodowy

Aleksy Maria Wyszkowski urodził się 3 września 1956 r. w Łodzi. Jest żonaty i jest ojcem dwójki dorosłych już dzieci (syna i córki). Jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Od momentu ukończenia studiów pracował na stanowiskach odpowiadających posiadanemu wykształceniu. Praca na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach różnych branż, ułatwiła mu poznanie zasad funkcjonowania, zarządzania i prowadzenia nowoczesnej firmy.
Posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i w prowadzeniu księgowości w kilku przedsiębiorstwach.
Przez kilka lat prowadził własną firmę zajmującą się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym.
W latach 1993 – 1996 był głównym księgowym w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. W tym czasie był także skarbnikiem „Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków Polskich”.
W 2003 r objął funkcję Zastępcy Dyrektora Delegatury Łódź – Górna w Urzędzie Miasta Łodzi.
W latach 2006 – 2007 był Dyrektorem Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W kwietniu 2010 r. opracował i wydał zbiór ujednoliconych aktów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków pod tyt. „Rachunkowość. Ogólne prawo podatkowe” (T 1) – oraz „Podatki” (T 2).
Przez wiele lat był wydawcą ASPEKTU POLSKIEGO, miesięcznika Katolickiego Klubu im. św. Wojciecha w Łodzi.

W przeszłości był członkiem ZChN i Ligi Polskich Rodzin oraz współzałożycielem Katolickiego Klubu im. św. Wojciecha. Obecnie bezpartyjny, na emeryturze.

Pozycja 3. Grzegorz Lobka – członek Zarządu Klubu imienia Romana Dmowskiego

Okręg nr 5.

Pozycja 1. Arkadiusz Miksa – wiceprezes Klubu imienia Romana Dmowskiego, historyk, publicysta m.in. „Myśli Polskiej” oraz „Chrobrego Szlaku”

lat 45, kustosz sali tradycji, publicysta narodowy, autor kilkunastu opracowań naukowych z zakresu historii polskiego ruchu narodowego, autor kilkuset artykułów i felietonów prasowych publikowanych na łamach prasy narodowej, konserwatywnej i antysystemowej. Od 25 lat aktywny działacz narodowy i społeczny. Miłośnik starych książek, techniki wojskowej, sztuki i słowiańskiej muzyki.

Pozycja 3. Monika Fijoł

Pozycja 4. Stanisław Oleksik, członek Klubu imienia Romana Dmowskiego

Pozycja 5. Arkadiusz Urbański