Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 120 lok. 8

Pełnomocnik wyborczy: Jan Waliszewski
Pełnomocnik finansowy: Bogusława Niepiekło

Nr konta: PKO BP 62 1020 3408 0000 4002 0566 3580

KOMITET WYBORCZY POWOŁANY W ZWIĄZKU WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 roku

REJESTR ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

REJESTR WPŁAT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ