Monthly Archives: Kwiecień 2024

Kandydaci do Rady Miejskiej KKW Koalicja Obywatelska być może naruszają kodeks wyborczy

W dniu dzisiejszym złożyliśmy do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi pismo następującej treści:

Łódź, dnia 2024.04.05

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Zgłaszam wniosek o zbadanie możliwego złamania kodeksu wyborczego przez kandydatów KKW Koalicja Obywatelska do Rady Miejskiej w Łodzi Marcina Gołaszewskiego oraz Damiana Raczkowskiego poprzez uczestnictwo w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, którego przekaz zawierał treści tożsame z programem wyborczym KKW Koalicja Obywatelska. Materiał został opublikowany na profilu serwisu Youtube „SP 70 Łódź TV” w dniu 2024.04.04 i został nagrany w szkolnym studio telewizyjnym z udziałem uczniów przeprowadzających wywiad.

Materiał wideo został nagrany nominalnie w związku z zajęciami przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” jednak przeprowadzony i opublikowany w okresie kampanii wyborczej do samorządu ma naszym zdaniem wszelkie cechy niedozwolonej agitacji wyborczej prowadzonej wobec uczniów, czego zabrania kodeks wyborczy.

Fragmenty tego wywiadu np. odpowiedź na pytanie uczennicy: „Gdyby Pan miał czarodziejską różdżkę, co by Pan w Łodzi zmienił?” (od 08:29 min) są w mojej ocenie tożsame z przekazem komitetu wyborczego, z którego startują obydwaj kandydaci i wobec tego mogą stanowić niedozwoloną agitację wyborczą wobec uczniów szkoły.

Za zaistniałą sytuację trudno winić niepełnoletnich uczniów szkoły, natomiast świadomość, że przeprowadzenie i opublikowanie wywiadu w tej postaci w okresie kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego może naruszać kodeks wyborczy powinni mieć obydwaj politycy, który biorą udział w wyborach nie po raz pierwszy, jak również dyrektor szkoły.

Opisany w art. 108 § 3 kodeksu wyborczego wyjątek dotyczący prowadzonych PRZEZ SZKOŁĘ zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej w mojej ocenie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji. W związku z powyższym proszę o zbadanie opisanego incydentu pod kątem złamania kodeksu wyborczego w art. 108 § 2.

Opisany materiał wideo jest dostępny pod adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=nUfeUxEf2vk (kopia nagrania jest załączona do niniejszego pisma)

Jan Waliszewski, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja Narodowa

Wywiady z kandydatami KWW Akcja Narodowa:

Na kanale „Chrobry Szlak TV” ukazały się wywiady z kandydatami Akcji Narodowej. Zachęcamy do obejrzenia: