Category Archives: Archiwum

List otwarty ws. rozwiązań prawnych wobec sytuacji prezydent Łodzi

W związku z sytuacją prezydent  Łodzi Hanny Zdanowskiej i wątpliwościami co do możliwości sprawowania przez nią urzędu Prezydenta Miasta Łodzi, Akcja Narodowa wystosowała list otwarty do posłów i senatorów w Łodzi ws. zmian legislacyjnych. Treść zamieszczamy poniżej:

Łódź, 29 października 2018 roku

Posłowie na Sejm RP
Senatorowie RP
wybrani z Łodzi

Szanowni Państwo,

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br. według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Miejską Komisję Wyborczą w Łodzi, prezydentem miasta po raz kolejny została Hanna Zdanowska. Na kilka dni przed wyborami rozpętana została debata nt. możliwości objęcia przez osobę skazaną urzędu prezydenta miasta. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zapowiedział, że w razie wyboru p. Zdanowskiej na urząd Prezydenta Miasta Łodzi rozpocznie procedurę wygaszenia jej mandatu, z powodu ciążącego na niej prawomocnego wyroku, skazującego ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy.

W zaistniałej sytuacji zachodzi oczywista sprzeczność między przepisami ustawy – kodeks wyborczy i ustawy o pracownikach samorządowych. Pierwsza zabrania kandydowania na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osobom skazanym, ale tylko na karę pozbawienia wolności. Ustawa o pracownikach samorządowych natomiast określa, że pracownikiem samorządowym (także prezydentem) musi być osoba niekarana.

Oczywista sprzeczność w dwóch aktach prawnych powoduje, że obie strony sporu – partia rządząca i wojewoda z jednej strony, a prezydent Zdanowska i jej zwolennicy z drugiej – mogą powoływać się na różne opinie prawne i interpretacje przepisów, co powoduje tylko zwiększenie temperatury politycznego sporu. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdy wojewoda zapowiada, że na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych wygasi mandat prezydent Zdanowskiej, ale jednocześnie w ewentualnych wcześniejszych wyborach na prezydenta Łodzi może śmiało startować… Hanna Zdanowska.

W związku z powyższym, kierując się troską o interes miasta, które odczuje skutki chaosu politycznego i prawnego, który zapewne zapanuje w magistracie, gdy wojewoda łódzki wcieli w życie swoje obietnice – apelujemy do Państwa, jako posiadających możliwość kształtowania obowiązującego w Polsce prawa, o zharmonizowanie norm kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozwoli to jasno określić, czy osoba skazana ma prawo być prezydentem miasta, czy też nie. Polityczna gra 600-tysięcznym miastem jest rozwiązaniem, które zaszkodzi wszystkim łodzianom, a odpowiednie zmiany prawne pozwolą uniknąć strat, jakie będą wiązały się z wielomiesięcznym zamętem w łódzkim samorządzie.

Z poważaniem,

W imieniu Akcji Narodowej:

Kamil Klimczak
Marcin Makowski
Zbigniew Maurer
Jan Waliszewski