Kandydaci do Rady Miejskiej KKW Koalicja Obywatelska być może naruszają kodeks wyborczy

W dniu dzisiejszym złożyliśmy do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi pismo następującej treści:

Łódź, dnia 2024.04.05

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Zgłaszam wniosek o zbadanie możliwego złamania kodeksu wyborczego przez kandydatów KKW Koalicja Obywatelska do Rady Miejskiej w Łodzi Marcina Gołaszewskiego oraz Damiana Raczkowskiego poprzez uczestnictwo w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, którego przekaz zawierał treści tożsame z programem wyborczym KKW Koalicja Obywatelska. Materiał został opublikowany na profilu serwisu Youtube „SP 70 Łódź TV” w dniu 2024.04.04 i został nagrany w szkolnym studio telewizyjnym z udziałem uczniów przeprowadzających wywiad.

Materiał wideo został nagrany nominalnie w związku z zajęciami przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” jednak przeprowadzony i opublikowany w okresie kampanii wyborczej do samorządu ma naszym zdaniem wszelkie cechy niedozwolonej agitacji wyborczej prowadzonej wobec uczniów, czego zabrania kodeks wyborczy.

Fragmenty tego wywiadu np. odpowiedź na pytanie uczennicy: „Gdyby Pan miał czarodziejską różdżkę, co by Pan w Łodzi zmienił?” (od 08:29 min) są w mojej ocenie tożsame z przekazem komitetu wyborczego, z którego startują obydwaj kandydaci i wobec tego mogą stanowić niedozwoloną agitację wyborczą wobec uczniów szkoły.

Za zaistniałą sytuację trudno winić niepełnoletnich uczniów szkoły, natomiast świadomość, że przeprowadzenie i opublikowanie wywiadu w tej postaci w okresie kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego może naruszać kodeks wyborczy powinni mieć obydwaj politycy, który biorą udział w wyborach nie po raz pierwszy, jak również dyrektor szkoły.

Opisany w art. 108 § 3 kodeksu wyborczego wyjątek dotyczący prowadzonych PRZEZ SZKOŁĘ zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej w mojej ocenie nie ma zastosowania do opisanej sytuacji. W związku z powyższym proszę o zbadanie opisanego incydentu pod kątem złamania kodeksu wyborczego w art. 108 § 2.

Opisany materiał wideo jest dostępny pod adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=nUfeUxEf2vk (kopia nagrania jest załączona do niniejszego pisma)

Jan Waliszewski, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja Narodowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *