Author Archives: akcjanarodowa

Jan Waliszewski kandydatem KWW Akcja Narodowa na Prezydenta Łodzi

inżynier informatyk, ur. 1963, w okresie studiów członek Komisji Krajowej podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (poświadczone dokumentami IPN), w 1992 roku doradca d/s informatyki dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, później działacz Ligi Polskich Rodzin (do 10 października 2013 roku członek LPR, prezes zarządu powiatowego LPR w Łodzi, członek Rady Politycznej LPR). Później członek Ruchu Narodowego (do 2017 roku), obecnie członek Konfederacji Korony Polskiej.

Od lat zaangażowany w działalność Klubu imienia Romana Dmowskiego (wiceprezes, prezes oddziału łódzkiego Klubu).

Za działalność antykomunistyczną w latach osiemdziesiątych odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Od 2019 roku radny łódzkiego osiedla Śródmieście-Wschód.

Przedsiębiorca, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwami.

List do Prezydent Hanny Zdanowskiej w sprawie Audioriver

Łódź, dnia 2024.03.14

Pani Prezydent

Hanna Zdanowska

Urząd Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z brakiem decyzji w sprawie lokalizacji festiwalu „Audioriver”, który zgodnie z podpisaną umową miałby odbyć się w Łodzi w lipcu 2024 roku proszę o niezwłoczne złożenie publicznej deklaracji, że wspomniana impreza masowa nie odbędzie się na terenie Parku Julianowskiego ani na terenie Parku imienia Baden-Powella. Deklaracji takiej oczekuję przed wyborami samorządowymi, aby wyborcy mieli jasność co do Pani zamiarów w tym zakresie.

Pod wpływem protestów społecznych ogłosiła Pani odstąpienie od lokalizacji festiwalu na terenie Parku na Zdrowiu: czas najwyższy, aby uwolnić łodzian od perspektywy nieuchronnej dewastacji parków w lokalizacjach rezerwowych. Większość mieszkańców miasta nie jest właścicielami daczy za miastem, dlatego możliwość wypoczynku w łódzkich parkach (zwłaszcza w tych najbardziej atrakcyjnych, które zostały wskazane jako potencjalne lokalizacje Audioriver) jest dla nich cennym dobrem.

Rady osiedla Śródmieście-Wschód oraz Julianów-Marysin-Rogi zajęły negatywne stanowisko co do lokalizacji festiwalu Audioriver w obydwu wymienionych parkach. Jeżeli traktuje Pani poważnie ideę samorządności, powinna Pani te głosy wziąć pod uwagę.

Oczekuję również wyjaśnienia mieszkańcom Łodzi okoliczności, w jakich organizatorzy festiwalu postanowili zmienić jego dotychczasową lokalizację.

Deklaruję, że w przypadku zmiany układu politycznego zarządzania miastem będziemy dążyć do stanu, w którym takie pomysły godzące w miejsca wypoczynku łodzian nie będą miały miejsca.

W imieniu KWW Akcja Narodowa

Jan Waliszewski, kandydat na prezydenta Łodzi

KWW AKCJA NARODOWA zarejestrował kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi i sejmiku wojewódzkiego

Z przyjemnością informuję, że Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa zarejestrował kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi i sejmiku wojewódzkiego we wszystkich okręgach wyborczych. W skład KWW Akcja Narodowa wchodzą członkowie Klubu imienia Romana Dmowskiego, Konfederacji Korony Polskiej, Polska Jest Jedna, Bezpiecznej Polski, Unii Polityki Realnej, Klubu Myśli Polskiej, Rodaków Kamratów i Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana. Prezentacja kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się 8 marca 2024 roku przed Urzędem Miasta Łodzi. Relację można zobaczyć na kanale internetowym „Chrobry Szlak”. Wkrótce opublikujemy program wyborczy komitetu.

Wszystkim osobom, które swoim wysiłkiem przyczyniły się do rejestracji list kandydatów (złożyliśmy ok. 3-krotnie więcej podpisów niż wymagane minimum) dziękuję i zachęcam do kontynuowania działań na rzecz sukcesu wyborczego Akcji Narodowej.

Jan Waliszewski, pełnomocnik wyborczy KWW Akcja Narodowa