Tag Archives: Zbigniew Maurer

List otwarty ws. rozwiązań prawnych wobec sytuacji prezydent Łodzi

W związku z sytuacją prezydent  Łodzi Hanny Zdanowskiej i wątpliwościami co do możliwości sprawowania przez nią urzędu Prezydenta Miasta Łodzi, Akcja Narodowa wystosowała list otwarty do posłów i senatorów w Łodzi ws. zmian legislacyjnych. Treść zamieszczamy poniżej:

Łódź, 29 października 2018 roku

Posłowie na Sejm RP
Senatorowie RP
wybrani z Łodzi

Szanowni Państwo,

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br. według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Miejską Komisję Wyborczą w Łodzi, prezydentem miasta po raz kolejny została Hanna Zdanowska. Na kilka dni przed wyborami rozpętana została debata nt. możliwości objęcia przez osobę skazaną urzędu prezydenta miasta. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zapowiedział, że w razie wyboru p. Zdanowskiej na urząd Prezydenta Miasta Łodzi rozpocznie procedurę wygaszenia jej mandatu, z powodu ciążącego na niej prawomocnego wyroku, skazującego ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy.

W zaistniałej sytuacji zachodzi oczywista sprzeczność między przepisami ustawy – kodeks wyborczy i ustawy o pracownikach samorządowych. Pierwsza zabrania kandydowania na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osobom skazanym, ale tylko na karę pozbawienia wolności. Ustawa o pracownikach samorządowych natomiast określa, że pracownikiem samorządowym (także prezydentem) musi być osoba niekarana.

Oczywista sprzeczność w dwóch aktach prawnych powoduje, że obie strony sporu – partia rządząca i wojewoda z jednej strony, a prezydent Zdanowska i jej zwolennicy z drugiej – mogą powoływać się na różne opinie prawne i interpretacje przepisów, co powoduje tylko zwiększenie temperatury politycznego sporu. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdy wojewoda zapowiada, że na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych wygasi mandat prezydent Zdanowskiej, ale jednocześnie w ewentualnych wcześniejszych wyborach na prezydenta Łodzi może śmiało startować… Hanna Zdanowska.

W związku z powyższym, kierując się troską o interes miasta, które odczuje skutki chaosu politycznego i prawnego, który zapewne zapanuje w magistracie, gdy wojewoda łódzki wcieli w życie swoje obietnice – apelujemy do Państwa, jako posiadających możliwość kształtowania obowiązującego w Polsce prawa, o zharmonizowanie norm kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozwoli to jasno określić, czy osoba skazana ma prawo być prezydentem miasta, czy też nie. Polityczna gra 600-tysięcznym miastem jest rozwiązaniem, które zaszkodzi wszystkim łodzianom, a odpowiednie zmiany prawne pozwolą uniknąć strat, jakie będą wiązały się z wielomiesięcznym zamętem w łódzkim samorządzie.

Z poważaniem,

W imieniu Akcji Narodowej:

Kamil Klimczak
Marcin Makowski
Zbigniew Maurer
Jan Waliszewski

Wyniki do Rady Miejskiej w Łodzi

W wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi Akcja Narodowa uzyskała 1705 głosów (0,58 %).

Wyniki indywidualne:

Okręg nr 1

1. POTAPCZYK Andrzej Stefan – 73 (0.18 %)
2. ROKITA Jarosław – 38 (0.09 %)
3. ANYSZ Iwona Maria – 20 (0.05 %)
4. MAŁUS Grzegorz Michał – 13 (0.03 %)
5. STRUSZCZYK Katarzyna Justyna – 30 (0.07 %)

Okręg nr 2

1. RADZIKOWSKI Michał – 108 (0.33 %)
2. MADEJ Krzysztof Maciej – 57 (0.17 %)
3. PAWŁOWSKA Jolanta Maria – 31 (0.09 %)
4. KIEŁEK Paulina Agnieszka – 12 (0.04 %)
5. STRUSZCZYK Adrian Waldemar – 15 (0.05 %)

Okręg nr 3

1. MAKOWSKI Marcin Mariusz – 156 (0.35 %)
2. TABACHOWICZ Piotr Sergiusz – 25 (0.06 %)
3. PIOTROWSKA Barbara – 27 (0.06 %)
4. MIERZEJEWSKA Wiesława – 15 (0.03 %)
5. GASIŃSKI Piotr Rafał – 34 (0.08 %)

Okręg nr 4

1. KUCHARSKI Witold – 94 (0.23 %)
2. JĘDRZEJCZAK Tadeusz Wacław – 25 (0.06 %)
3. KOWALSKA Halina – 32 (0.08 %)
4. BARAŃSKI Michał Jan – 27 (0.07 %)
5. WODZINOWSKA Irena Elżbieta – 24 (0.06 %)

Okręg nr 5

1. STRUSZCZYK Józef Mieczysław – 86 (0.30 %)
2. STRZAŁKOWSKA Anna Maria – 39 (0.14 %)
3. MUSIEROWICZ Robert – 31 (0.11 %)
4. NASTAROWICZ Aleksandra Maria – 22 (0.08 %)
5. OLEKSIK Stanisław – 17 (0.06 %)

Okręg nr 6

1. WALISZEWSKI Jan Nikodem – 122 (0.36 %)
2. SOBCZAK Tomasz Stanisław – 31 (0.09 %)
3. SMOLIŃSKA Anna – 32 (0.09 %)
4. LEKS Anna – 17 (0.05 %)
5. STĘPIEŃ Józef – 24 (0.07 %)

Okręg nr 7

1. KRAKOWIAK Oktawian Jerzy – 100 (0.28 %)
2. PYTKA Marcin Krzysztof – 39 (0.11 %)
3. ZARĘBSKA Joanna Katarzyna – 41 (0.12 %)
4. SKALSKI Adam Wiesław – 26 (0.07 %)
5. BIERNACKA Jolanta Barbara – 15 (0.04 %)

Okręg nr 8

1. MAURER Zbigniew Sławomir – 97 (0.25 %)
2. PIERZCHALSKA Marta Justyna – 36 (0.09 %)
3. SKATULSKI Zbigniew Józef – 14 (0.04 %)
4. ŹRÓDELNA Joanna – 33 (0.08 %)
5. SZCZERBA Krzysztof – 27 (0.07 %)

Kandydat na prezydenta Łodzi – Zbigniew Maurer: 713 głosów (0,23 %)

Stypendia dla artystów zamiast finansowania antypolskich i antykatolickich przedsięwzięć w kulturze i sztuce

 

W związku z dzisiejszą konferencją prasową poświęconą finansowaniu kultury i sztuki KWW Akcja Narodowa wydał poniższe oświadczenie:

Łódź, dnia 2018.10.06

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji, mających charakter antypolski, antykatolicki lub promujących homoseksualizm. W ostatnich latach wielokrotnie takie zdarzenia miały miejsce w placówkach finansowanych przez samorząd. W 2014 roku w Teatrze Pinokio miało miejsce czytanie sztuki „Golgota Picnic”, które wzbudziło masowe protesty łodzian. Po tym zdarzeniu władze miasta nie wyciągnęły żadnych konsekwencji wobec dyrekcji teatru. W roku 2016 podczas wydarzenia Wrocław Europejską Stolicą Kultury Łódź była reprezentowana przez „człowieka  motyla”, znanego z bluźnierczych wystąpień antykatolickich.

Z dotacji miejskich korzysta również Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które w jednostronny sposób prezentuje historię stosunków polsko-żydowskich. W przekazie płynącym z Centrum Dialogu Żydzi ukazywani są wyłącznie jako ofiary antysemityzmu, wspierając obraz Polaków jako antysemitów. Całkowicie pomijana jest działalność mniejszości żydowskiej skierowana przeciwko niepodległemu państwu polskiemu i masowy udział w zbrodniach komunistycznych.

Nie zgadzamy się również na wprowadzanie do szkół lewicowych organizacji i stowarzyszeń z zajęciami dla uczniów promujących tzw. równość i tolerancję, także z zajęciami z wychowania seksualnego, w rzeczywistości stanowiących promocję homoseksualizmu.

Kultura, sztuka i edukacja jest niedofinansowana w każdym budżecie – miejskim, wojewódzkim i państwowym. Ten stan utrzymuje się od lat. Również z tego powodu uważamy za niedopuszczalne finansowanie przez samorząd działalności antypolskiej i antykatolickiej, skierowanej przeciwko mieszkańcom Łodzi.

Pieniądze zaoszczędzone na zaprzestaniu finansowania antypolskiej i antykatolickiej działalności powinny zostać przeznaczone na stypendia udzielane artystom związanych z Łodzią, których twórczość wynika z umiejętności i talentu, a nie z epatowania skandalem, prowokacją i bluźnierstwem.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 1

Barbara Pawłowska–kandydatka KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego, okręg nr 1, poz.1

Anna Strzałkowska – kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 5, poz. 2

Andrzej Potapczyk – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 1, poz. 1

Józef Stępień – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 5

 

 

Zbigniew Maurer kandydatem AN na prezydenta Łodzi

Dziś, 17 września, na konferencji prasowej przed Urzędem Miasta Łodzi, Akcja Narodowa zaprezentowała program wyborczy (dostępny tutaj) i kandydata na prezydenta Łodzi.

Kandydatem jedynego narodowego komitetu startującego do Rady Miejskiej Łodzi będzie Zbigniew Maurer, 69-letni prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny i polityczny.

 – W Łodzi będziemy pilnować, żeby przynajmniej to, co jest dla mieszczan najważniejsze, czyli ryneczki ze zdrową żywnością, ruch miejski i przejezdne drogi były brane szczególnie pod uwagę. Żywność w marketach i sklepach sieciowych jest zmutowana chemicznie i udoskonalana – mówił Maurer.

Hasło wyborcze Akcji Narodowej to Polska Łódź – jak tłumaczył pełnomocnik wyborczy komitetu Kamil Klimczak – to przesłanie, że będziemy się kierowali interesem Polaków-łodzian, a nie grup interesu i układów, jak to nierzadko bywało w Łodzi.

Akcja Narodowa wystawia kandydatów we wszystkich okręgach do Rady Miejskiej Łodzi i Sejmiku Województwa Łódzkiego.