Tag Archives: Akcja Narodowa

Kandydat AN „Zasłużonym dla Rolnictwa”

29 września w Szkole Podstawowej w Buczku odbył się jubileusz 20-lecia Łódzkiej Izby Rolniczej. Podczas uroczystości lider listy Akcji Narodowej do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu sieradzkim, Henryk Gudaś, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Continue reading

Zbigniew Maurer kandydatem AN na prezydenta Łodzi

Dziś, 17 września, na konferencji prasowej przed Urzędem Miasta Łodzi, Akcja Narodowa zaprezentowała program wyborczy (dostępny tutaj) i kandydata na prezydenta Łodzi.

Kandydatem jedynego narodowego komitetu startującego do Rady Miejskiej Łodzi będzie Zbigniew Maurer, 69-letni prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny i polityczny.

 – W Łodzi będziemy pilnować, żeby przynajmniej to, co jest dla mieszczan najważniejsze, czyli ryneczki ze zdrową żywnością, ruch miejski i przejezdne drogi były brane szczególnie pod uwagę. Żywność w marketach i sklepach sieciowych jest zmutowana chemicznie i udoskonalana – mówił Maurer.

Hasło wyborcze Akcji Narodowej to Polska Łódź – jak tłumaczył pełnomocnik wyborczy komitetu Kamil Klimczak – to przesłanie, że będziemy się kierowali interesem Polaków-łodzian, a nie grup interesu i układów, jak to nierzadko bywało w Łodzi.

Akcja Narodowa wystawia kandydatów we wszystkich okręgach do Rady Miejskiej Łodzi i Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Program wyborczy kandydatów KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi

Polska Łódź – KWW „Akcja Narodowa” działa na rzecz polskości miasta. Szanujemy wielonarodowe dziedzictwo Łodzi. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej.

Program wyborczy KWW „Akcja Narodowa”:

Łódź

 • Sprzeciwiamy się organizacji w Łodzi „Zielonego Expo”. Jest to skrajnie populistyczny pomysł, oznaczający w praktyce zniszczenie terenów zielonych w dzielnicy Radiostacja, będących głównym walorem tej dzielnicy. Budowa pawilonów wystawowych i deklarowane odwiedzenie wystawy przez 3-4 miliony zwiedzających spowoduje, że po „Zielonym Expo” teren wystawy będzie nadawał się tylko pod buldożery, a dzielnica Radiostacja straci swój rekreacyjny charakter. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Z podanych powyżej powodów opowiadamy się przeciwko budowie tzw. „trasy Konstytucyjna”. Jako właściwe rozwiązanie problemu wschodniej obwodnicy miasta uznajemy przedłużenie w kierunku północnym ulicy Puszkina. [ZIELEŃ MIEJSKA]
 • Oczekujemy zapowiedzianego w 2017 roku raportu NIK na temat łódzkiego Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, którego sposób działania jest naszym zdaniem jednym z głównych powodów korków komunikacyjnych w mieście, [KOMUNIKACJA]
 • Opowiadamy się za niezwłocznym wstrzymaniem niezwykle szkodliwej tzw. „reformy” pieczy zastępczej, polegającej na likwidacji domów dziecka. Dotychczasowymi efektami tych działań jest destabilizacja kadrowa personelu domów dziecka, naruszenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci spowodowanego częstą rotacją personelu, kierowanie dzieci do rodzin zastępczych nie rokujących właściwej opieki nad dziećmi oraz wywołanie konfliktu społecznego z pracownikami MOPS. Niezbędnym pierwszym krokiem w celu uzdrowienia sytuacji jest odwołanie obecnego dyrektora MOPS. [OPIEKA SPOŁECZNA]
 • Uważamy, że wyścig polityków w zakresie wykorzystywania środków unijnych w wielu przypadkach prowadzi do nieracjonalnych inwestycji, których efektem ubocznym jest wzrost zadłużania miasta z tytułu udziału własnego. Opowiadamy się za realizacją tylko takich inwestycji, których decyzja wykonania nie jest argumentowana wykorzystaniem środków unijnych, a jedynie argumentami merytorycznymi. [FINANSE]
 • Sprzeciwiamy się traktowaniu spółek komunalnych jako przechowalni dla działaczy partyjnych z wysokimi uposażeniami. Opowiadamy się za przeprowadzeniem audytu spółek miejskich. [FINANSE]
 • Będziemy działać na rzecz sporządzenia raportu o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla inwestorów zagranicznych za okres ostatnich 20 lat. Jesteśmy przeciwni uprzywilejowaniu zasad działania spółek z kapitałem zagranicznym przy jednoczesnej dyskryminacji polskich przedsiębiorców. Przykładem takich działań są decyzje o przewlekłych remontach w centrum Łodzi bez liczenia się z interesami prowadzących tam działalność polskich przedsiębiorców. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ]
 • Będziemy wspierać powstawanie targowisk osiedlowych (sprzedaż bezpośrednia owoców i warzyw przez rolników). [ROLNICTWO]
 • Opowiadamy za zmniejszeniem zadłużenia miasta poprzez ograniczenie biurokracji (w tym aparatu propagandowego obecnych władz miasta), ograniczeniem kosztów działania spółek miejskich, niepodejmowaniem nieracjonalnych inwestycji wykorzystujących środki unijne, wymuszających zwiększenie zadłużenia miasta w postaci udziału własnego, [FINANSE]
 • Nie akceptujemy obecnego zideologizowanej wizji systemu transportu w Łodzi nadmiernie preferującego transport publiczny oraz rowerowy. Konsekwencją dyskryminacji transportu samochodowego jest upadek przedsiębiorczości w centrum Łodzi, gdzie utrudnienia dojazdu samochodem powodują likwidację lokali użytkowych w kamienicach, dla których właścicieli stanowią one główne źródło dochodu.  Następstwem obecnej polityki władz miasta w zakresie systemu transportu jest już wyludnianie się kamienic w centrum Łodzi, prowadzące do ich degradacji technicznej i stopniowego obumierania centrum Łodzi. [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Opowiadamy się za ochroną polskiej przedsiębiorczości poprzez niepodnoszenie podatków od nieruchomości, w tym podatków od lokali użytkowych [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ],
 • Doprowadzimy do rozwiązania Zarządu Dróg i Transportu i ponownego zawiązania tej jednostki organizacyjnej. Oprócz opisanej powyżej błędnej wizji transportu miejskiego obecny Zarząd Dróg i Transportu realizuje wiele nieuzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć, np. strefy „uspokojenia ruchu” na ulicach, na których nigdy nie dochodziło do wypadków i kolizji drogowych [KOMUNIKACJA]
 • Chcemy zwiększenia w Łodzi liczby miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów wielopoziomowych. Jesteśmy przeciwni podwyższaniu opłat parkingowych, dla których możliwość drastycznych podwyżek wynika ze znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z lipca 2018 roku, [KOMUNIKACJA]
 • Doprowadzimy do budowy miejskich bezpłatnych kortów tenisowych, [SPORT]
 • Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdej dzielnicy miasta, [OBRONNOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej. [DZIEDZICTWO]
 • Zero pieniędzy dla przedsięwzięć, instytucji i stowarzyszeń prowadzących działalność antypolską, antykatolicką lub promujących homoseksualizm [OBYCZAJOWOŚĆ]
 • Sprzeciwiamy się masowemu przyjmowaniu imigrantów, opowiadamy się za monitorowaniem i limitowaniem liczby cudzoziemców na terenie Łodzi, [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Postulujemy reformę Straży Miejskiej ze służby będącej maszynką do zarabiania pieniędzy w formację realnie chroniącą łodzian. [BEZPIECZEŃSTWO]
 • Doprowadzimy do powstania raportu na temat reprywatyzacji kamienic w Łodzi [WŁASNOŚĆ],
 • Zlikwidujemy dwuzmianowe nauczanie w łódzkich szkołach [EDUKACJA]
 • Władze miejskie powinny wspierać rozwój dobrej jakości szkolnictwa zawodowego [EDUKACJA]

KWW Akcja Narodowa, Łódź, dnia 2018.09.17

Akcja Narodowa zarejestrowana do Rady Miejskiej!

Otrzymaliśmy z Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi informację o rejestracji list Akcji Narodowej we wszystkich okręgach wyborczych na terenie Łodzi!

Tym samym jesteśmy drugim komitetem (po KWW Hanny Zdanowskiej), który zarejestrował listy do Rady Miejskiej w całym mieście.

Naszego kandydata na prezydenta zaprezentujemy w poniedziałek.

Listy kandydatów są dostępne na stronie PKW oraz w zakładce Kandydaci

Zapraszamy do wsparcia zbiórki podpisów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wsparcia zbiórki podpisów niezbędnych do rejestracji list KWW Akcja Narodowa.

Wypełnione listy można dostarczyć po telefonicznym uzgodnieniu z pełnomocnikiem wyborczym komitetu pod numerem 781 429 515.

Wzór listy podpisów do Rady Miejskiej (każdy mieszkaniec Łodzi może podpisać się na wszystkie 8 okręgów)

Wzór podpisów do Sejmiku (każdy mieszkaniec województwa może podpisać się na 5 okręgów)