Tag Archives: Akcja Narodowa

List otwarty ws. rozwiązań prawnych wobec sytuacji prezydent Łodzi

W związku z sytuacją prezydent  Łodzi Hanny Zdanowskiej i wątpliwościami co do możliwości sprawowania przez nią urzędu Prezydenta Miasta Łodzi, Akcja Narodowa wystosowała list otwarty do posłów i senatorów w Łodzi ws. zmian legislacyjnych. Treść zamieszczamy poniżej:

Łódź, 29 października 2018 roku

Posłowie na Sejm RP
Senatorowie RP
wybrani z Łodzi

Szanowni Państwo,

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br. według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Miejską Komisję Wyborczą w Łodzi, prezydentem miasta po raz kolejny została Hanna Zdanowska. Na kilka dni przed wyborami rozpętana została debata nt. możliwości objęcia przez osobę skazaną urzędu prezydenta miasta. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zapowiedział, że w razie wyboru p. Zdanowskiej na urząd Prezydenta Miasta Łodzi rozpocznie procedurę wygaszenia jej mandatu, z powodu ciążącego na niej prawomocnego wyroku, skazującego ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy.

W zaistniałej sytuacji zachodzi oczywista sprzeczność między przepisami ustawy – kodeks wyborczy i ustawy o pracownikach samorządowych. Pierwsza zabrania kandydowania na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osobom skazanym, ale tylko na karę pozbawienia wolności. Ustawa o pracownikach samorządowych natomiast określa, że pracownikiem samorządowym (także prezydentem) musi być osoba niekarana.

Oczywista sprzeczność w dwóch aktach prawnych powoduje, że obie strony sporu – partia rządząca i wojewoda z jednej strony, a prezydent Zdanowska i jej zwolennicy z drugiej – mogą powoływać się na różne opinie prawne i interpretacje przepisów, co powoduje tylko zwiększenie temperatury politycznego sporu. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdy wojewoda zapowiada, że na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych wygasi mandat prezydent Zdanowskiej, ale jednocześnie w ewentualnych wcześniejszych wyborach na prezydenta Łodzi może śmiało startować… Hanna Zdanowska.

W związku z powyższym, kierując się troską o interes miasta, które odczuje skutki chaosu politycznego i prawnego, który zapewne zapanuje w magistracie, gdy wojewoda łódzki wcieli w życie swoje obietnice – apelujemy do Państwa, jako posiadających możliwość kształtowania obowiązującego w Polsce prawa, o zharmonizowanie norm kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozwoli to jasno określić, czy osoba skazana ma prawo być prezydentem miasta, czy też nie. Polityczna gra 600-tysięcznym miastem jest rozwiązaniem, które zaszkodzi wszystkim łodzianom, a odpowiednie zmiany prawne pozwolą uniknąć strat, jakie będą wiązały się z wielomiesięcznym zamętem w łódzkim samorządzie.

Z poważaniem,

W imieniu Akcji Narodowej:

Kamil Klimczak
Marcin Makowski
Zbigniew Maurer
Jan Waliszewski

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego

W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego Akcja Narodowa uzyskała 5654 głosów (0,54 %).

Wyniki indywidualne:

Okręg nr 1

1. PAWŁOWSKA Barbara Sława – 488 (0.17 %)
2. PIOTROWSKI Piotr – 299 (0.10 %)
3. SMOLIŃSKI Adam Karol – 92 (0.03 %)
4. SADAWA Franciszek Kazimierz – 40 (0.01 %)
5. JAKUBOWSKA Sylwia Elżbieta – 124 (0.04 %)
6. WIERUSZYŃSKI Miłosz Jarosław – 49 (0.02 %)
7. CZARNOTA-KRAKOWIAK Barbara Teresa – 85 (0.03 %)

Okręg nr 2

1. KLIMCZAK Kamil Michał – 614 (0.38 %)
2. PERSOWSKI Krzysztof Tadeusz – 81 (0.05 %)
3. KUBIAK Bożenna Zofia – 291 (0.18 %)
4. KUCHARSKA Agata Maria – 321 (0.20 %)
5. WŁOSTEK Jarosław Maciej – 334 (0.21 %)

Okręg nr 3

1. GUDAŚ Henryk – 458 (0.19 %)
2. ZAWODZIŃSKA Marzena – 106 (0.04 %)
3. LOBKA Grzegorz Janusz – 162 (0.07 %)
4. OTTO Marianna Magdalena – 231 (0.10 %)
5. MANZEL Cezary – 56 (0.02 %)

Okręg nr 4 

1. MIKSA Arkadiusz Marek – 508 (0.26 %)
2. DANIELCZYK Mateusz – 189 (0.10 %)
3. WYSZKOWSKI Aleksy Maria – 101 (0.05 %)
4. MACIEJEWSKA Izabela Emilia – 307 (0.15 %)
5. KULHAWIK Marzena Monika – 95 (0.05 %)

Okręg nr 5

1. MANZEL Edyta – 298 (0.19 %)
2. KULHAWIK Arkadiusz Jan – 58 (0.04 %)
3. JUNG Maria – 106 (0.07 %)
4. CHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz – 60 (0.04 %)
5. ŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam – 101 (0.07 %)

Debata sejmikowa z udziałem przedstawiciela AN

Wczoraj na antenie Radia Łódź i TVP3 Łódź odbyła się debata przedstawicieli 6 komitetów wyborczych startujących do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Akcję Narodową reprezentował lider listy w okręgu nr 2 i zarazem pełnomocnik wyborczy komitetu – Kamil Klimczak. Zapraszamy do obejrzenia.

Budynek po „rewitalizacji” czyli jak marnotrawi się publiczne pieniądze

Anna Strzałkowska, architekt i kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawia jak wygląda budynek przy ul. Wólczańskiej 118, który został niedawno poddany rewitalizacji. Nie jest to jedyny przykład marnotrawstwa publicznych pieniędzy w Łodzi.

Stypendia dla artystów zamiast finansowania antypolskich i antykatolickich przedsięwzięć w kulturze i sztuce

 

W związku z dzisiejszą konferencją prasową poświęconą finansowaniu kultury i sztuki KWW Akcja Narodowa wydał poniższe oświadczenie:

Łódź, dnia 2018.10.06

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji, mających charakter antypolski, antykatolicki lub promujących homoseksualizm. W ostatnich latach wielokrotnie takie zdarzenia miały miejsce w placówkach finansowanych przez samorząd. W 2014 roku w Teatrze Pinokio miało miejsce czytanie sztuki „Golgota Picnic”, które wzbudziło masowe protesty łodzian. Po tym zdarzeniu władze miasta nie wyciągnęły żadnych konsekwencji wobec dyrekcji teatru. W roku 2016 podczas wydarzenia Wrocław Europejską Stolicą Kultury Łódź była reprezentowana przez „człowieka  motyla”, znanego z bluźnierczych wystąpień antykatolickich.

Z dotacji miejskich korzysta również Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które w jednostronny sposób prezentuje historię stosunków polsko-żydowskich. W przekazie płynącym z Centrum Dialogu Żydzi ukazywani są wyłącznie jako ofiary antysemityzmu, wspierając obraz Polaków jako antysemitów. Całkowicie pomijana jest działalność mniejszości żydowskiej skierowana przeciwko niepodległemu państwu polskiemu i masowy udział w zbrodniach komunistycznych.

Nie zgadzamy się również na wprowadzanie do szkół lewicowych organizacji i stowarzyszeń z zajęciami dla uczniów promujących tzw. równość i tolerancję, także z zajęciami z wychowania seksualnego, w rzeczywistości stanowiących promocję homoseksualizmu.

Kultura, sztuka i edukacja jest niedofinansowana w każdym budżecie – miejskim, wojewódzkim i państwowym. Ten stan utrzymuje się od lat. Również z tego powodu uważamy za niedopuszczalne finansowanie przez samorząd działalności antypolskiej i antykatolickiej, skierowanej przeciwko mieszkańcom Łodzi.

Pieniądze zaoszczędzone na zaprzestaniu finansowania antypolskiej i antykatolickiej działalności powinny zostać przeznaczone na stypendia udzielane artystom związanych z Łodzią, których twórczość wynika z umiejętności i talentu, a nie z epatowania skandalem, prowokacją i bluźnierstwem.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 1

Barbara Pawłowska–kandydatka KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego, okręg nr 1, poz.1

Anna Strzałkowska – kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 5, poz. 2

Andrzej Potapczyk – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 1, poz. 1

Józef Stępień – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 5