Budynek po „rewitalizacji” czyli jak marnotrawi się publiczne pieniądze

Anna Strzałkowska, architekt i kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawia jak wygląda budynek przy ul. Wólczańskiej 118, który został niedawno poddany rewitalizacji. Nie jest to jedyny przykład marnotrawstwa publicznych pieniędzy w Łodzi.

Stypendia dla artystów zamiast finansowania antypolskich i antykatolickich przedsięwzięć w kulturze i sztuce

 

W związku z dzisiejszą konferencją prasową poświęconą finansowaniu kultury i sztuki KWW Akcja Narodowa wydał poniższe oświadczenie:

Łódź, dnia 2018.10.06

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji, mających charakter antypolski, antykatolicki lub promujących homoseksualizm. W ostatnich latach wielokrotnie takie zdarzenia miały miejsce w placówkach finansowanych przez samorząd. W 2014 roku w Teatrze Pinokio miało miejsce czytanie sztuki „Golgota Picnic”, które wzbudziło masowe protesty łodzian. Po tym zdarzeniu władze miasta nie wyciągnęły żadnych konsekwencji wobec dyrekcji teatru. W roku 2016 podczas wydarzenia Wrocław Europejską Stolicą Kultury Łódź była reprezentowana przez „człowieka  motyla”, znanego z bluźnierczych wystąpień antykatolickich.

Z dotacji miejskich korzysta również Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które w jednostronny sposób prezentuje historię stosunków polsko-żydowskich. W przekazie płynącym z Centrum Dialogu Żydzi ukazywani są wyłącznie jako ofiary antysemityzmu, wspierając obraz Polaków jako antysemitów. Całkowicie pomijana jest działalność mniejszości żydowskiej skierowana przeciwko niepodległemu państwu polskiemu i masowy udział w zbrodniach komunistycznych.

Nie zgadzamy się również na wprowadzanie do szkół lewicowych organizacji i stowarzyszeń z zajęciami dla uczniów promujących tzw. równość i tolerancję, także z zajęciami z wychowania seksualnego, w rzeczywistości stanowiących promocję homoseksualizmu.

Kultura, sztuka i edukacja jest niedofinansowana w każdym budżecie – miejskim, wojewódzkim i państwowym. Ten stan utrzymuje się od lat. Również z tego powodu uważamy za niedopuszczalne finansowanie przez samorząd działalności antypolskiej i antykatolickiej, skierowanej przeciwko mieszkańcom Łodzi.

Pieniądze zaoszczędzone na zaprzestaniu finansowania antypolskiej i antykatolickiej działalności powinny zostać przeznaczone na stypendia udzielane artystom związanych z Łodzią, których twórczość wynika z umiejętności i talentu, a nie z epatowania skandalem, prowokacją i bluźnierstwem.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 1

Barbara Pawłowska–kandydatka KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego, okręg nr 1, poz.1

Anna Strzałkowska – kandydatka KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 5, poz. 2

Andrzej Potapczyk – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 1, poz. 1

Józef Stępień – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi, okręg nr 6, poz. 5

 

 

8 października – protest przeciwko imigracji ekonomicznej przed siedzibą PiS

Rząd PiS od dłuższego czasu wspiera napływ do Polski imigrantów ekonomicznych. Zwłaszcza z Ukrainy, ale otwiera też Polskę na pracowników z Dalekiego Wschodu.

Te działania niszczą polski rynek pracy, zaniżają płace. Zamiast obiecywanych powrotów Polaków z emigracji mamy napływ cudzoziemców.

8 października o godz. 17:00 zaprotestujemy przeciwko takiej antypolskiej polityce pod łódzką siedzibą rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (ul. Piotrkowska 143).

Przyłącz się do nas – powiedz STOP IMIGRACJI!
Walczmy o GODNĄ PRACĘ DLA POLAKA!

https://www.facebook.com/events/163666647898452/

Kandydat AN „Zasłużonym dla Rolnictwa”

29 września w Szkole Podstawowej w Buczku odbył się jubileusz 20-lecia Łódzkiej Izby Rolniczej. Podczas uroczystości lider listy Akcji Narodowej do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu sieradzkim, Henryk Gudaś, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Continue reading

Akcja Narodowa przeciwko Zielonemu Expo

Dzisiaj, w sobotę 2018.09.29 odbyła się konferencja prasowa kandydata na prezydenta Łodzi Zbigniewa Maurera oraz kandydatów komitetu Akcja Narodowa do Rady Miejskiej w Łodzi i Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Zielonego Expo.  Poniżej publikujemy oświadczenie w tej sprawie.

 

Łódź, dnia 2018.09.29

Oświadczenie KWW Akcja Narodowa w sprawie Zielonego Expo

Komitet Wyborczy Wyborców Akcja Narodowa sprzeciwia się organizacji przez Łódź wystawy Zielone Expo w 2024 roku. Uważamy, że pomysł Zielonego Expo jest całkowicie błędny i jego realizacja spowoduje szkody w najbardziej wartościowych łódzkich zasobach zieleni miejskiej, do których należy park 3 Maja i park im. Baden-Powella.  Budowa pawilonów wystawowych na terenach przeznaczonych dla zwiedzających i szacowany przez pomysłodawców najazd kilku milionów zwiedzających w nieodwracalny sposób zniszczy rekreacyjny charakter osiedla Radiostacja. Sądzimy również, że Zielone Expo będzie stanowić pretekst do realizacji oprotestowanej przed kilku laty przez mieszkańców koncepcji budowy Trasy Konstytucyjna.

Nie bez znaczenia dla oceny Zielonego Expo są koszty inwestycji szacowane na około 460 milionów złotych, dla których nie wskazano źródła finansowania. Ta niepotrzebna i szkodliwa inwestycja spowoduje wzrost zadłużenia miasta i ma szansę dołączyć do takich absurdów inwestycyjnych jak dworzec kolejowy Łódź Fabryczna czy stacja przesiadkowa znana jako „stajnia jednorożców”.  Za niewielką część kosztów Zielonego Expo możliwa jest modernizacja terenów zielonych parków im. 3 Maja i Baden-Powella w sposób zachowujący ich dotychczasowy charakter. Z dotychczasowych informacji prasowych wynika, że pieniądze przeznaczone w budżecie na promocję Zielonego Expo są wydatkowane w niegospodarny sposób.

Obecnie tereny parków im. 3 Maja i Baden-Powella są miejscem odpoczynku dla łodzian, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi oraz młodych ludzi, którzy w naturalnym otoczeniu uprawiają sport (bieganie rekreacyjne, jazda na rowerze). Naturalny charakter parku 3 Maja jest wielką wartością, którego pomysłodawcy Zielonego Expo najwyraźniej nie cenią. Obecne władze Łodzi udowodniły niejednokrotnie, że zieleń miejska stanowi przeszkodę dla realizacji gigantomanii inwestycyjnej, w której zieleń miejska przegrywa z betonowaniem kolejnych obszarów miasta. W ciągu ostatnich lat władze Łodzi kierowane przez Hannę Zdanowską wywołały wiele konfliktów społecznych, spowodowanych lekkomyślnymi decyzjami o wycinkach drzew. Najnowszym przykładem jest konflikt społeczny w sprawie wycinki drzew przy ulicy Zelwerowicza niszczący unikatowy charakter tej ulicy.

Łódź potrzebuje zmiany władz miasta na takie, które troszczą się o zieleń miejską w zgodzie z potrzebami mieszkańców, które są czymś innym niż propagandowe pomysły Hanny Zdanowskiej.

Zbigniew Maurer – kandydat KWW Akcja Narodowa na prezydenta Łodzi

Jan Waliszewski – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej, okręg nr 6, pozycja 1

Anna Smolińska – kandydat KWW Akcja Narodowa do Rady Miejskiej, okręg nr 6, pozycja 3

Barbara Pawłowska – kandydat KWW Akcja Narodowa do sejmiku, okręg nr 1, pozycja 1

Adam Smoliński – kandydat KWW Akcja Narodowa do sejmiku, okręg nr 1, pozycja 3