Komitet Wyborczy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA
90-145 Łódź, ul. Narutowicza 120 lok. 8

Pełnomocnik wyborczy: Kamil Klimczak
Pełnomocnik finansowy: Aleksy Wyszkowski

Nr konta: PKO BP 70 1020 3408 0000 4302 0435 2431

 

KOMITET WYBORCZY POWOŁANY W ZWIĄZKU WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 roku

REJESTR ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

 

REJESTR WPŁAT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ