Sejmik Województwa Łódzkiego – Okręg nr 1

Okręg nr 1 (Miasto Łódź)

1. Barbara Pawłowska – 55 lat, działaczka społeczna – członek Klubu im. Romana Dmowskiego, trzykrotnie radna Rady Osiedla Widzew-Wschód; przez dwie kadencje jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszko doprowadziła do zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółdzielni. Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Chrobrego doprowadziła po 6 latach działań do upodmiotowienia członków tej spółdzielni poprzez likwidację dzielenia Walnego Zgromadzenia Członków na 15 części co uniemożliwi w przyszłości dyktat Zarządu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Rodzina Polska” i pełnomocnik wojewódzki tej organizacji. Sygnatariuszka Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Zawodowo: specjalista pracy socjalnej w MOPS w Łodzi.

 

2. Piotr Piotrowski – 64 lata, łodzianin. Z wykształcenia teolog, absolwent UKSW. Działacz społeczny, przez trzy kadencje w Radzie Osiedla Widzew-Wschód. Działacz stowarzyszenia uwłaszczeniowego, były prezes Związku Pszczelarskiego, mistrz pszczelarski.

 

 

3. Adam Smoliński – 50 lat, łodzianin, inżynier chemik, żonaty, 2 dzieci. Bezpartyjny, działacz katolicki.

 

 

 

 

4. Franciszek Sadawa – 70 lat, pochodzi z Łodzi, działacz opozycji w PRL (zaangażowany w działalność Konfederacji Polski Niepodległej). W latach 1991-95 radny Sejmiku Samorządowego województwa łódzkiego. Członek Klubu imienia Romana Dmowskiego. Mieszka w Leśmierzu.

 

 

5. Sylwia Jakubowska – 39 lat, łodzianka.

6. Miłosz Wieruszyński – 21 lat, łodzianin, działacz narodowy.

7. Barbara Czarnota-Krakowiak – 40 lat, łodzianka, magister inżynier. Działaczka katolicka, sygnatariusz Konfederacji Gietrzwałdzkiej.