Rada Miejska w Łodzi – okręg nr 2

Okręg nr 2 (Stare Polesie, Bałuty Centrum)


1. Michał Radzikowski
– 45 lat, łodzianin. Prawnik – doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (w zakresie gospodarki nieruchomościami) oraz sądownictwie (sprawy karne i rodzinne). Wieloletni działacz i publicysta narodowy – publikował m.in. w pismach: „Myśl Polska”, „Ojczyzna”, „Szczerbiec”, „Świat z Piotrkowskiej”.

Mój program to:

  • gruntowna reorganizacja Straży Miejskiej,
  • sprzeciw wobec polityki wspierania napływu imigrantów do Łodzi,
  • reorganizacja Urzędu Miasta Łodzi, redukcja liczby urzędników i racjonalizacja ich pracy,
  • reorganizacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi,
  • wspieranie budowy parkingów wielopoziomowych,
  • udrożnienie arterii komunikacyjnych,
  • modernizacja łódzkich ulic i chodników,
  • zagospodarowanie i zadrzewienie terenów zielonych.

2. Krzysztof Madej – 62 lata, radny Rady Miejskiej w latach 2002-2006.

3. Jolanta Pawłowska – 60 lat, łodzianka.

4. Paulina Kiełek – 36 lat, łodzianka.

5. Adrian Struszczyk – 34 lata, łodzianin.