Category Archives: Bez kategorii

„Polska Łódź” – hasłem wyborczym KWW Akcja Narodowa

Polska Łódź – KWW „Akcja Narodowa” działa na rzecz polskości miasta. Szanujemy wielonarodowe dziedzictwo Łodzi. Uznajemy polski interes narodowy za nadrzędne kryterium podejmowanych działań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Sprzeciwiamy się doktrynie Łodzi jako „miasta czterech kultur” jako szkodliwej idei politycznej będącej polską wersją „multi-kulti” – idei zbierającej tragiczne żniwo w państwach Europy Zachodniej.

Zapraszamy do wsparcia zbiórki podpisów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wsparcia zbiórki podpisów niezbędnych do rejestracji list KWW Akcja Narodowa.

Wypełnione listy można dostarczyć po telefonicznym uzgodnieniu z pełnomocnikiem wyborczym komitetu pod numerem 781 429 515.

Wzór listy podpisów do Rady Miejskiej (każdy mieszkaniec Łodzi może podpisać się na wszystkie 8 okręgów)

Wzór podpisów do Sejmiku (każdy mieszkaniec województwa może podpisać się na 5 okręgów)