Program wyborczy kandydatów KWW Akcja Narodowa do sejmiku województwa łódzkiego

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA – PROGRAM DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  1. Sprzeciw wobec masowego przyjmowania imigrantów

Sprzeciwiamy się masowemu sprowadzaniu do Polski imigrantów i popierania takich działań przez władze samorządowe. Samorządy i władzy centralne powinny monitorować i limitować liczbę cudzoziemców przebywających na terenie naszego regionu. Wsparcie ze strony władz województwa powinno być kierowane przede wszystkim do firm zatrudniających polskich pracowników, a nie posiłkujących się tańszą siłą roboczą z zagranicy. Zamiast wydawania pieniędzy na sprowadzanie imigrantów postulujemy aktywne działania samorządu w celu wsparcia repatriacji Polaków ze Wschodu. [BEZPIECZEŃSTWO]

  1. Uzupełnienie braków na rynku pracy

Postulujemy uruchomienie przy wsparciu władz samorządowych przekwalifikowywujących stażów zawodowych w porozumieniu z pracodawcami. Takie programy powinny być prowadzone przede wszystkim w zawodach technicznych, cierpiących na niedobory wykwalifikowanych pracowników. [RYNEK PRACY]

  1. Ograniczenie biurokracji

Po wyborach powinien zostać przeprowadzony natychmiastowy audyt w urzędzie marszałkowskim i podległych mu urzędach w celu usprawnienia jego działania i likwidacji zbędnych stanowisk obsadzanych z klucza politycznego. Urzędnicy powinni być corocznie rozliczani pod względem efektywności swojej pracy. [ZARZĄDZANIE]

  1. Fundusze unijne.

Domagamy się wprowadzenia jasnych kryteriów rozdzielania przez władze województwa funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. O przyznaniu dofinansowania nie mogą decydować polityczne konotacje (lub jej brak) włodarzy miast z zarządem województwa. Jednocześnie powinny być blokowane bezsensowne inwestycje powodujące jedynie dalsze zadłużanie gmin. [FINANSE]

  1. Rozbudowa transportu kolejowego.

Postulujemy przywrócenie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej takiej roli, jaką powinna pełnić od początku: przede wszystkim szybkiej komunikacji w aglomeracji łódzkiej. Przejmowanie przez ŁKA roli Przewozów Regionalnych powinno być rolą drugorzędną.

Jednocześnie postulujemy rozbudowę transportu kolejowego poprzez budowę mijanki na linii Łódź Widzew-Zgierz, a także przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej do Bełchatowa oraz przygotowanie studium wykonalności przedłużenia linii kolejowej z Bełchatowa do Ruśca. [TRANSPORT]

  1. Wsparcie dla rolników.

W trosce o zapewnienie godziwych warunków zbytu dla rolników postulujemy wsparcie finansowe dla organizacji lub rozbudowy miejsc handlu bezpośredniego dla rolników w każdym mieście na terenie województwa łódzkiego. [ROLNICTWO]

  1. Kontrola jakości i rozwój kształcenia zawodowego.

Opowiadamy się za tworzeniem szkół zawodowych z wysokim poziomem kształcenia, odpowiadających na potrzeby rynku pracy. [EDUKACJA]

  1. Sprzeciw wobec inwestycji szkodliwych dla mieszkańców.

Pozyskiwanie inwestorów tworzących miejsca pracy nie może wiązać się ze zgodą władz lokalnych na niszczenie środowiska naturalnego i tworzeniem uciążliwych warunków życia mieszkańców (hałas, przykre zapachy) w pobliżu miejsc zamieszkania. [OCHRONA ŚRODOWISKA]

  1. Dostęp do szkolenia strzeleckiego.

Wspieramy przygotowanie obronne obywateli – postulujemy budowę strzelnicy w każdym mieście powyżej 20 000 mieszkańców. [OBRONNOŚĆ]

KWW Akcja Narodowa, dnia 2018.09.17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *